• Blog
 • Slapen
 • Dromen
 • Gratis

IJsbeer

Dromen of visioenen over een ijsbeer gaan over bewustwording van oude en niet opgeloste angsten, pijnen, verdriet, emoties en gevoelens die je nu als het ware herbeleeft of wilt herzien. Een andere uitleg is dat je op dit moment naar binnen gericht bent, wat koud en kil kan overkomen op andere mensen. Nog een andere uitleg is dat je te maken kunt hebben met tegenslag, obstakels en onoverkomelijkheden en invloed van buitenaf.

 

 • Een alternatieve uitleg is proberen ruimte of rust te scheppen in je leven, maar vooral er een introverte levensstijl op na houden. Vergeet niet dat de beer een project of spiegeling is van je eigen ware gevoelens, emoties, en verdriet, je bent dus zelf de ijsbeer.  
 • Een ijsbeer staat ook voor een hoog knuffelgehalte, waaraan je behoefte hebt in je leven. Of warmte die je in je jeugd nooit hebt gehad en waar je voor je gevoel een tekort aan hebt. Daarnaast vertelt de ijsbeer de winter cyclus in het leven dat op dit moment stilstaat om ruimte en tijd te maken voor nieuwe plannen, wensen en dromen. Een alternatieve uitleg is communiceren met de grote spirit, het hogere spirituele en het universum.

 

 • Zie je in je droom of visioen een ijsbeer met jongen dan gaat dit over bescherming, liefde en gemoedelijkheid; ondersteuning en hulp bieden. Dit zit binnen in jezelf, maar voor de buitenwereld kun je krachtig en vijandig zijn als ze te dicht bij je komen en onverwacht toeslaan- maar in werkelijkheid val je alleen jezelf aan of doe je jezelf te kort.

 

 

IJsvogel

Dromen of visioenen over een ijsvogel duiden op rust, waardigheid, schoonheid, zuiverheid en kracht. Een andere uitleg is dat je snel een veranderingen kunt verwachten, zowel op financieel als op emotioneel gebied. Nog een andere uitleg is dat de ijsvogel in je droom of visioen in verbinding staat met het verleden, en dat wat je los mag laten; als het ware mag je jezelf schoonspoelen van de oude vaste patronen etc. verkwikkend en bewustwording van het feit dat het tijd is voor iets nieuws en verandering in het leven of situatie waarin je zit.  

 

 

Insect, Insecten

Als je insecten ziet in je droom of visioen, vertelt dit je dat je vooral de kleine obstakels moet overwinnen in je leven, kleine problemen en ergernissen moeten opgelost worden door het op te ruimen en te organiseren zodat je meer inzicht hebt. Nog een andere uitleg is primitief gedrag, overleven, instinctief gedrag ervaren en/of in de situatie nodig hebben ten koste van alles.

 

 • Dingen die je echt niet wilt, dingen die je kunt missen "ergeren, aan iets". Dromen over insecten en dan maakt het eigenlijk niet eens uit wat voor insect gaan over Alles wat onder je huid zit, gekropen is en er heel graag uit wil komen.
 • Het is dat wat je diep raakt, wat echt verborgen zit in je systeem, je leven, je situatie en/of je hele wezen. Met andere woorden dat wat je echt steekt en dit kan zowel positief als negatief worden ervaren!  Na de bewustwording van de (kleine) onderhuidse obstakels kun je het los laten en verwerken. Kijk goed wat voor insect het is, het vertelt je heel veel over hoe je het los kunt laten, wat er precies speelt in je leven en wat je nu echt dwars zit.  

 

 • Als het veel insecten zijn in je droom of visioen dan vertelt het je dat je een klein probleem groter maakt dan nodig is, je overdrijft. Een andere uitleg is dat je het gevoel hebt dat je een hoeveelheid kleine obstakels gewoonweg niet alleen kan overwinnen omdat je door de bomen het bos niet meer ziet. Nog een andere uitleg is primitief gedrag, overleven, instinctief gedrag ervaren en/of in de situatie nodig hebben ten koste van alles. Dingen die je echt niet wilt, dingen die je kunt missen "ergeren, aan iets". 

 

 • Insecten verdelgen in je droom of visioen vertelt je dat je een manier hebt gevonden om de kleine ongemakken en obstakels te overwinnen of dat je hulp hebt gekregen bij het opruimen en organiseren van je leven. Dit soort dromen zijn een bewustwordingsmoment van dat wat je diep heeft geraakt, wat echt verborgen zit in je systeem, je leven, je situatie en/of je hele wezen. Met andere woorden dat wat je echt steekt, het bewust ervaren van de kleine onderhuidse obstakels met als uitkomst het bewust loslaten en verwerken.  Het is een proces van leren en studeren en eindelijk van je afschudden. 

 

 

 

 

Jaguar

Een jaguar in je droom of visioen vertelt je over snelheid, beweeglijkheid en kracht in je leven. Een andere uitleg is het ervaren van gevaarlijke keuzes, maar ook gestroomlijnd en eenvoudig door de obstakels bewegen zonder dat je er last van lijkt te hebben. Een alternatieve uitleg is dat je een perfect gevoel hebt voor evenwicht in je leven, en dat geldt zeker voor je mannelijke en vrouwelijke kracht, maar ook voor de balans tussen goed en kwaad.

 

 • Word je achterna gezeten door een jaguar in je droom of visioen dan vertelt dit je dat je je innerlijke kanten moet gaan inzien, je vlucht voor je eigen persoonlijkheid. Het accepteren van je eigen kunnen, je goede en slechte eigenschappen is noodzakelijk voor je leven.

 

 

 

Kakkerlak

Dromen of een visioen over een kakkerlak vertellen je over de behoefte aan vernieuwing, verjonging, zelfreiniging van je psychologische, emotionele en spirituele persoon. Je zou belangrijke dingen van je leven opnieuw moeten beoordelen. Een alternatieve uitleg is dat kakkerlakken staan voor kleine obstakels die je moet overwinnen in je leven.

Nog een andere uitleg is primitief gedrag, overleven, instinctief gedrag ervaren en/of in de situatie nodig hebben ten koste van alles. Dingen die je echt niet wilt, dingen die je kunt missen "ergeren, aan iets".

 

 

 

Kameel

Als je droomt of een visioen hebt over een kameel, vertelt dit je dat je wat meer op jezelf moet letten, er rust een te grote last op je schouders die je al lang met je meedraagt. Je zou de neiging kunnen hebben om problemen op te kroppen in plaats van problemen openlijk te bespreken.

 

 • Een andere uitleg is dat je de nadruk legt op je talent om met grote problemen of verantwoordelijkheden om te gaan. Een alternatieve uitleg is dat je soms wat traag van begrip bent, maar als je eenmaal op weg bent ga je het ook erg lang en met een goed gevoel volhouden.
 • Een belangrijke uitleg is dat je jezelf projecteert of spiegelt op de kameel. Val je van de kameel af in je droom of visioen dan vertelt het je dat je de obstakels niet kunt overwinnen. Je hebt het gevoel uit de gratie te zijn gevallen, de lasten die je meedroeg zijn te zwaar voor je geworden.

 

 • Een belangrijke uitleg is dat je jezelf projecteert op de kameel en je daarom bewust moet worden van je eigen problemen die je niet meer kunt overzien. Schudt de kameel je in je droom of visioen van zich af, dan vertelt het je dat je de lasten die je draagt niet meer nodig heb in je leven, en je werpt met gemak de problemen van je af. Je overwint de obstakels en sluit het verleden af door het los te laten. 

 

 

 

Kangoeroe

Dromen en visioen over het zien van een kangoeroe vertelt je over moederlijk gedrag, liefde en samenwerking, nieuwe projecten, wensen en dromen, die beschermd en nog moeten groeien in je buidel voor ze tot bloei komen. Een andere uitleg is dat de kangoeroe ook staat voor ups en downs in het leven of in je karakter.

 

 • Ben je in de droom het jong in de buidelzak, dan vertelt het je dat je innerlijk je karakter aan het veranderen is, echter je moet nog groeien voordat je jezelf aan anderen wilt tonen. Een andere uitleg is dat je projecten, wensen en dromen eerst moeten rijpen voordat je er voor uit kunt komen of mee te koop durft te lopen. 

 

 

 

Kat, Poes, Kitten

 

Dromen over een kat of poes vertelt je dat je behoefte hebt aan ondersteuning, liefde, warmte en vriendschappen. Het verzorgende karakter komt hier naar boven en raakt je bewustwording aan. Een andere uitleg vertelt je dat je juiste meer behoefte hebt op dit moment aan materiële zaken, je bent meer aan geldzaken gehecht dan aan liefde en vriendschappen en hierin zit een moment van bewustwording van het feit dat.

 

 • Een andere uitleg is de verbinding met het hiernamaals, het universum en de ondersteuning vanuit je overleden geliefde, of overleden huisdieren, de Droom Familiars (Spirit Animals). Als aanvulde verklaring geeft een kat, poes aan dat je in een krachtige situatie zit of een situatie waarin je veel moed en trots mag tonen om succesvol te zijn. De Kat of poes geeft aan dat je sterk gemotiveerd bent in het leven, leiderschap, doorzettingsvermogen en trotsheid.

 

 • Dromen en Visioenen waarin een kat of poes verschijnt kan ook vertellen dat een kat of poes  zeven levens heeft en daarmee weerspiegeld het de bewustwording van het feit dat er sprake is van incarnaties (vorige levens, volgend leven). Je hebt alle tijd van de wereld en alle kansen van de wereld- het hoeft niet vandaag af, je bent niet te laat, je komt altijd op je pootjes terecht.
 • Je bent op de juiste weg in het leven maak je zorgen, nieuwe kansen komen je kant op zodat je je wens of droom kunt vervullen.  Spiritueel staat de kat, poes, kitten ook in verbinding met de godin Bastet , de vrouwelijk cyclus ( vruchtbaarheid, overgang, menstruatie), de maan en alle stadiums van het leven 

 

 • Aanvullende kitten droom of visioen uitleg vertelt je je dat je behoefte hebt aan ondersteuning, liefde, warmte en vriendschappen vanuit het het innerlijke kind, speelsheid , onschuldig zijn. Het begin van alles en maar ook het verleden, je kindertijd, 7 levens en  het nemen van nieuwe stappen in het leven en/of je vorige leven (herinneringen) aan. 

 

 • Dromen of visoenen van een zwarte kat of poes, vertellen over het einde van een moeilijke periode. De weerspiegeling van de cyclussen van het leven, dood en wedergeboorte, de baby, het kind, de volwassenen, de oudere mens enzovoorts. Een andere uitleg is een meer door de mens zelf verworven gebruiksverklaring. Het zou een slecht voorteken zijn, het geeft een angstige negatieve veranderingen, hekserij, magie, tegenslagen, einde aan vriendschappen aan, je bent dus gewaarschuwd (Het is maar net wat je gelooft) en/of waar je verbinding mee hebt.

 

 • Een spinnende kat of poes in je droom of visioen vertelt je over tevredenheid, geluk, en wijsheid in zowel materiële of emotionele zaken. Je bent tevreden met wat je hebt bereikt in je leven. Geluk en mogelijkheden hebben je warmte gebracht. Spiritueel staat de kat, poes, kitten ook in verbinding met de godin Bastet , de vrouwelijk cyclus ( vruchtbaarheid, overgang, menstruatie), de maan en alle stadiums van het leven 

 

 

 

Kip, Kuiken

Dromen of visioenen over een kip vertellen je dat je je geen zorgen maakt of twijfelt over de verantwoordelijkheden, en de verschillende keuzemogelijkheden, maar duiden ook op een gebrek aan wilskracht. Een andere uitleg is moederlijke zorg en bevruchting van je plannen, wensen, dromen.

 

 • Dromen of visioenen over het eten van kip vertellen je dat je twijfels hebt over je voorgenomen doelen. Een andere uitleg is de dat je je bewust bent van je behoefte, geluk en rijkdom die je bezit.

 

 • Dromen of visioenen over het slachten van een kip vertellen je dat je manier van handelen ondoordacht en niet voorbereid is; de gevolgen kun je niet overzien. Een andere uitleg is de projectie van je eigen karaktereigenschappen op de kip, je ontneemt jezelf kansen en mogelijkheden, je luistert vooral naar je ratio in plaats van naar je innerlijke gevoelens.

 

 • Dromen of visioenen over een kuiken gaan over nieuwe kansen, mogelijkheden en ontwikkelingen zien, maar vaak is dit na veel inspanning en tijd, rust en geduld om dit doel te bereiken.

 

 • Visioenen of dromen over kippen op stok vertellen je dat je het gevoel kunt ervaren dat er obstakels zijn die je niet gemakkelijk kunt overwinnen, alsof het te hoog gegrepen is. Een andere uitleg is dat je tegenstanders vaak in groepen opereren en je misschien wel tegenwerken.

 

 • Dromen of een visioen over een broedkip vertellen je dat je het gevoel hebt dat je dagelijks sleur of bezigheden saai en misschien zelfs vervelend zijn. Een andere uitleg is dat je misschien de zeggenschap kunt krijgen over veel kinderen, je levensdoel heeft te maken met het zorgen voor kinderen, of werken in de kinderopvang, als kinderoppas of andere soortgelijke beroepen. Nog een andere uitleg is dat de broedkip een toename van rijkdom vertegenwoordigt en de mogelijkheid je voort te planten, je dromen en je wensen te realiseren.

 

 

 

Kikker, Kikkervisje  

Dromen over een kikker gaan over transformatie, emoties, gevoelens, genezing en genezing en alles wat met innerlijke kracht te maken heeft. Dromen over een kikker gaan over doorzettingsvermogen en aanpassingsvermogen, de verschillende opties in je leven. Je kunt er ook aan denken je bewust te worden van je tekortkomingen.

 • Een andere verklaring is de mogelijkheid van zelfbevruchting, het reproduceren van plannen, wensen en dromen. Je bent in staat om alles zelf tot een succes te leiden.
 • Een alternatieve verklaring is dat je je bewust kunt worden van het feit dat je in staat bent jezelf innerlijk en spiritueel te helen.
 • De problemen en obstakels zullen verdwijnen als je gewoon in jezelf gelooft.
 • Als bijkomend alternatief is de verbinding met tweelingzielen en transformatie die sprookjes als prinses en de kikker weerspiegelt.
 •  Een andere verklaring is onreinheid, en het onbekende of dat wat nog kan veranderen.

 

Dromen of over een kikkervisje gaan over transformatie, bevruchting en ontwikkelingen in je leven. Een andere verklaring is dat je gevoelig bent en het gevaar onverwacht kan toeslaan.

 • De dood en wedergeboorte van een situatie of zelfs van gevoelens, emoties en ervaringen.
 • De kikker en het kikkervisje zijn verbonden met het element water en dus ook met de baarmoeder van het leven.

 

 

 

Koe, Os

Dromen of visioenen over de koe vertellen je dat je heel sterk bent, je kunt veel stress aan, en hebt geen moeite met problemen overwinnen en obstakels loop je gemakkelijk uit de weg. Maar de koe vertelt je ook dat je slordig en eigenwijs gedrag vertoont, dat je als excuus gebruikt om onder problemen uit te komen.

 

 • Een andere uitleg is natuurlijk dat je het idee hebt dat je vast blijft staan op een plek je in je leven, er zit weinig vooruitgang in. Dromen of een visioen zien over een os, gaan over kracht, doorzettingsvermogen, vooruitgang, het overwinnen van obstakels en over mogelijkheden die je kant op zullen komen. De koe en de os staan beide aan de basis van het leven, de basis van een nieuwe droom, wens, en mogelijkheid, het begin van iets wat misschien wel een succes kan worden, het heeft echter wel veel aandacht nodig.

 

 

Konijn

Visioenen of dromen over konijnen vertellen je dat er een vruchtbare periode aan komt. Een andere uitleg is geestelijke en innerlijke wijsheid die je rustig hebt verworven maar die nu actief wordt beleeft. Een andere uitleg is dat het geluk je toelacht, of je gezondheid verbetert de komende periode.

Nog een andere uitleg is dat je last hebt van angsten, en dat je wegloopt voor kleine obstakels en problemen. Een alternatieve uitleg is dat het konijn staat voor een hoog knuffelgehalte, een zachtaardig karakter, en niet te vergeten eigenwijsheid.

 

 • Spelende konijnen vertellen in je visioen of droom dat je innerlijke kind tot uiting komt, het kind is aan het genieten, en komt tot rust. Een andere uitleg is dat kinderen je een gelukkig en goed gevoel zullen geven, of dat kinderen begeleiden of helpen je levensdoel is. 

 

  

Kraai, Spreeuw  

Dromen of visioenen over een kraai, spreeuw geven aan dat een onbetrouwbare of onverantwoorde liefde of vriendschap zich zal aandienen. Een andere uitleg is dat het ook kan staan voor overgang en transformatie richting een nieuwe periode in je leven. Een andere uitleg is dat de kraai, spreeuw staat voor wijsheid, maar ook voor het einde van een situatie, en eventueel de wedergeboorte. 

 


Krab

Dromen of visioenen over een krab vertellen je dat je de neiging hebt om hard van buiten te zijn, zowel voor je zelf als voor andere mensen in je omgeving. Het is natuurlijk ook zo dat de krab natuurlijk ook een zacht hartje heeft, dus open je voor nieuwe kansen. Een andere uitleg is dat je mee moet varen met de golven van het leven en je daarnaar moet schikken of aanpassen.

 

 

 

 

Krokodil, Alligator

Dromen en visioenen over een krokodil gaan over geboorte, vruchtbaarheid, veranderingen, oermoedergevoelens en ook bescherming van de hoogste vorm die je maar kunt wensen. De krokodil is een projectie van je eigen karaktereigenschappen. Je moet je dus bewust worden van al je angsten, opgekropte agressie, pijnen, woede en verdriet die moet je uiten. Een alternatieve uitleg is een waarschuwing voor verborgen gevaar en obstakels die je kunt ervaren.

 

 • Als de krokodil je aanvalt of zijn bek opent in je visioen of droom betekent dit dat je jezelf aanvalt, dat je je bewust wordt van je woede, agressie, verdriet, angst en problemen die je niet weet te overwinnen. Een alternatieve uitleg is dat je niet echt oprecht bent geweest in het uiten van je emoties en krokodillentranen huilt. 

 

 

 

Kwal

Dromen of visioenen over een kwal vertellen je dat je gevoelig bent voor emoties, negatieve energieën, maar ook dat je vermoeid en uitgeput bent. Een andere uitleg is dat je zelf de mogelijkheid bezit om zachtaardig of rustig uit je problemen en obstakels te komen.

 

 

 

 

Lammetje

Dromen of visioenen over lammetjes vertellen je over nieuwe dingen, voorjaar, het veranderende seizoen, nieuwe kansen, mogelijkheden. Maar vooral het onschuldige en het leven in voorspoed, het vertelt je ook iets over vruchtbaarheid, geluk, rijkdom en ware liefde.

 

 • Een andere uitleg is dat het lammetje staat voor de moeite hebben om je los te maken van de kudde, hopeloosheid en vasthouden aan. Het lammetje vertelt ook voor voorziening van je basisbehoefte, innerlijke geluk, gezondheid en misschien hoef je je financieel niet veel zorgen te maken. Het lam in een droom of visioen vertelt je ook over reinheid, inzicht en signalen vanuit het universum en/of waarmee je een verbinding hebt. 

 

 

 

 

Leeuw, Welp

Dromen of een visioen over een leeuw vertellen je dat je in een krachtige situatie zit of een situatie waarin je veel moed en trots mag tonen om succesvol te zijn. De leeuw geeft aan dat je sterk gemotiveerd bent in het leven, leiderschap, doorzettingsvermogen en trotsheid. Een belangrijke uitleg is dat je jezelf reflecteert of projecteert op de eigenschappen, kracht, moed en doorzettingsvermogen van de leeuw of leeuwin, om je doel of wens, te bereiken of te voltooien.

 

 • Een andere uitleg is dat je graag hoog van de toren blaast, en niet realistisch bent tegenover de mogelijkheden, geliefden en mensen in je omgeving. Een andere uitleg is de verbinding met het hiernamaals, het universum en ondersteuning vanuit een krachtdier, je gidsen, helpers en/of daar waarmee je verbonden bent. Een alternatieve uitleg is de verwijzing naar het element vuur en de eigenschappen hiervan; het teken van de maand augustus en het vuurprincipe, leiderschapskwaliteiten.
 • De leeuw staat in verbinding met je hart, longen en lever waaraan je aandacht mag schenken. Als aanvullende alternatief is het aandacht schenken aan de kleuren oranje, rood en goud. Nog een alternatieve uitleg is dat de leeuw je krachtdier vertegenwoordigd die je aandacht wil trekken; luister naar je kwaliteiten enzovoorts.  

 

 • De leeuwin in je droom of visioen vertelt je over de vrouwelijke kant en dan vooral kracht en doorzettingsvermogen en de verzorgende kant in ons.

 

 • De mannelijke leeuw in je droom of visioen vertelt je vooral over de mannelijke kant, maar ook over trots zijn en protserigheid, ijdelheid en overwinning.   

 

 • Als je de leeuw verslaat in je droom of visioen dan vertelt dit je dat je op persoonlijk en zakelijk gebied overwint. Je overwint de obstakels, emoties en problemen, je vindt moed, kracht en doorzettingsvermogen die je nieuwe kansen gaan geven. Een andere uitleg is dat je je innerlijke woede of agressie, pijn, verdriet en stress onder controle krijgt, je laat je problemen los.
 • De leeuw is trots en een leider en dat word weerspiegeld in het overwinnen van een leeuw. Je overwint als het ware dat waarmee je in het dagelijkse leven aan het vechten bent- dit kan op vele gebieden zijn en hoeft dus niet een echt gevecht te zijn maar het kan ook mentaal, geestelijk, spiritueel en/of zelfs lichamelijk zijn.   

 

 • Wanneer je door de leeuw wordt overwonnen in je droom of visioen dan vertelt dit je dat je het gevoel hebt dat je aangevallen wordt door tegenstanders. Een andere uitleg is dat je je eigen innerlijke woede, agressie, pijn, verdriet en stress niet onder controle krijgt en dat je het niet overwint. Nog een andere uitleg is dat de leeuw een deel van jezelf weerspiegeld, dat verloren heeft, overwonnen vloed, geen controle heeft op de situatie en/of dat wat belangrijk is in je leven. 

 

 • Dromen of visioenen over een gekooide leeuw vertellen je dat het overwinnen of succes afhangt van je talenten, creativiteit en het zien van mogelijkheden om met tegenvallers en obstakels om te gaan. Een andere uitleg is dat je tegenwerking, beperkingen voelt in je bewegingsvrijheid en je mogelijkheden. Nog een andere uitleg is dat je jezelf te kort doet en je eigen talenten, kracht, doorzettingsvermogen niet wilt erkennen.

 

 • Een welp in je droom of visioen vertelt je je dat je behoefte hebt aan ondersteuning, liefde, warmte en vriendschappen vanuit je oerbron. Een andere uitleg is de verbinding met het hiernamaals, het universum en ondersteuning vanuit een krachtdier, je gidsen, helpers en/of daar waarmee je verbonden bent. Nog een andere uitleg is dat een welp  het innerlijke kind, speelsheid , onschuldig zijn, het nemen van nieuwe stappen weerspiegeld.  

 

 

Leeuwerik

Dromen of visioenen over een leeuwerik vertellen je dat je boven je eigen verwachtingen uit stijgt en dat je innerlijke groei meemaakt waarvan je niet had verwacht dat het mogelijk was. Een andere uitleg is het afschudden van zelfzucht, hebzucht en financiële problemen en verlangens om je ongedwongen te voelen.

 

 • Dromen of visioenen over een zingende leeuwerik vertellen je vooral over veranderingen met betrekking tot een nieuwe woning, werkgelegenheid, hobby of liefde, het ware hart vindt het geluk. Een andere uitleg is dat je ontspannen en rustig plannen maakt voor nieuwe mogelijkheden die succesvol zijn. 

 

 

  

Libelle

Dromen of een visioen over een libel zijn heel speciaal, ze voorspellen de mogelijkheid om nieuwe kansen aan te nemen, die vooral op het voorjaar zijn gericht. De libelle staat in verbinding met de hogere energie, het universum en het hogere doel in je leven; je kunt ook denken aan spirituele groei en ontwikkeling en het zien of ervaren van signalen.

 

 • Daarnaast kan de libelle ook een verbinding met illusie en/of fantasie vertegenwoordigen, de verbinding met andere dimensies, poorten en onbegrensde mogelijkheden. Dromen over een libelle vertelt je ook iets over wijsheid en de waarheid in elke situatie waarin je zit, dit staat dus ook in verbinding met de waarheid voor jezelf en de wijsheid om diep in je eigen ziel, waarheid te kijken. 
 • Een andere uitleg is dat de libel je libido aangeeft, seksuele gevoelens en vruchtbare kansen. Een libel is net als het lieveheersbeestje en brenger van liefde en geluk, maar het geeft ook je gemiste kansen aan.
 • Een alternatieve uitleg is dat de libel vertelt dat je behoefte hebt aan vrijheid en blijheid, maar dat dit wel eens van korte duur kan zijn. Berichten, nieuws, contact momenten vanuit het universum, je gidsen, je helpers en/of  overleden geliefdes, zielsmaatjes, tweelingzielen. 

 

 

Lieveheersbeestje

Dromen of visioen over een lieveheersbeestje gaan over liefde en geluk, maar ook over de gemiste kansen in je leven en waar je naar terug verlangt. Een andere uitleg is het ervaren succes in een kleine onderneming of in doelen, wensen en ideeën. Een belangrijke uitleg is dat hoe meer stippen op het lieveheersbeestje aanwezig zijn, hoe meer kansen er op je pad komen.

 

 • Het lieveheersbeestje staat in verbinding met de hogere energie, het universum en het hogere doel in je leven; je kunt ook denken aan spirituele groei en ontwikkeling en het zien of ervaren van signalen. 
 • Een andere uitleg is dat de libel je libido aangeeft, seksuele gevoelens en vruchtbare kansen. Een alternatieve uitleg is dat het lieveheersbeestje vertelt dat je behoefte hebt aan vrijheid en blijheid, maar dat dit wel eens van korte duur kan zijn. Berichten, nieuws, contact momenten vanuit het universum, je gidsen, je helpers en/of  overleden geliefdes, zielsmaatjes, tweelingzielen.