• Blog
 • Slapen
 • Dromen
 • Gratis

Valk

Dromen of visioenen over een valk vertellen je over vrijheid en vooral hoop, nieuwe inzichten en kansen, de beperkte grens, of de mogelijkheden opzoeken. Een andere uitleg is dat je je beperkt voelt in je mogelijkheden en nu wil je je bevrijden van deze banden, je grenzen opzoeken en overschrijden en een nieuwe persoonlijkheid vinden. Een andere uitleg is de overwinning op lusten en driften die je niet onder controle hebt. 

 

 

 

Varken, Big

Een varken in je droom of visioen vertelt je over viezigheid, gulzigheid, koppigheid of egoïsme waaraan je op dit moment gehoor geeft; je moet je negatieve karaktereigenschappen onder ogen komen. Een andere uitleg is dat een varken rijkdom en overdaad voorspelt in je leven, evenals geluk en een vruchtbare toekomst, mits je natuurlijk wel over je acties nadenkt.

 

 • Dromen en visioenen over een big vertellen je over vruchtbaarheid, luiheid, geduld hebben, koppigheid en gulzigheid die zich aan het ontwikkelen zijn. Een andere uitleg is het ervaren van kinderlijk gedrag, en de negatieve karaktereigenschappen die daaruit voortkomen. 

 

 

Vis

Dromen of visioenen over vissen in helder water vertellen je over nieuwe ontwikkelingen, spirituele ontwikkeling en groei. Een ander uitleg is transformatie, nieuwe kansen en mogelijkheden. Nog een andere uitleg is, verbeteringen of vermindering van je financiële mogelijkheden, verbreding van je kennis. Een andere uitleg is, dat vissen staan voor rust en overwinning van problemen. Nog een andere uitleg is, het meevaren, succes in de liefde en vruchtbaarheid. Een belangrijke uitleg is dat hoe groter de vis hoe groter het succes of hoe groter het verlies is.

 

 • Dromen of visioenen waarin je een levende vis inslikt of opeet vertellen je over financiële en emotionele verbeteringen. Een andere uitleg is het vinden van geluk in de liefde en samenwerking. Overwinning op het gebied van liefdesproblemen komt snel naar je toe. Een andere uitleg is, dat je jezelf bewust wordt van het feit dat je door een transformatie en verandering heen gaat, dit kan zowel geestelijk als lichamelijk zijn.

 

 • Dromen of visioenen over het vasthouden van een vis vertellen je, dat je tevreden bent met je omstandigheden, je situatie, je relatie. Een andere uitleg is, dat je het grootste soort van geluk, zaligheid en ontspanning ontvangt. Een andere uitleg is, dat je jezelf bewust bent van het feit dat je grootste kansen op geluk weet te pakken. Je kunt eenvoudig en gemakkelijk je dromen en wensen realiseren.

 

 • Dromen of visioenen over het ontsnappen van een vis vertellen je, dat je niet tevreden bent met de situatie of de omstandigheden. Een andere uitleg is dat je tegenslag ervaart in je relatie, geld en misschien jezelf verloren bent in de strijd. Een andere uitleg is, dat je jezelf bewust bent van het feit dat je grote kansen hebt verloren. Weer een andere uitleg is dat je niets realiseert van je plannen, wensen en dromen.

 

 • Dromen of visioenen over dode vissen vertellen je over het verlies, het einde aan iets. Een andere uitleg is ongeluk, tegenslag van rijkdom en macht; je hebt het niet overwonnen. Een andere uitleg is, dat je innerlijk de weg kwijt is. Je gaat niet meer met de stroom van het leven mee, en daardoor zet je jezelf buitenspel.

 

 • Een droom of visioenen over het vangen van een vis vertelt je, dat je inzichten in jezelf naar boven probeert te halen. Een andere uitleg is dat er iets vergeten of verloren is, dit kan betrekking hebben op karaktereigenschappen maar ook op iets materieels. Een andere uitleg is dat geluk wordt beloond, je bent aan het vissen naar succes. Je ervaart transformatie, en nieuwe kansen en mogelijkheden in je leven. 

 

Vleermuis

Een droom of visioen over een vleermuizen vertelt je dat je obstakels, problemen en kleine ergernissen en viezigheid ervaart. Een andere uitleg is, dat je de innerlijke demonen moet overwinnen, geestelijke twijfels en problemen die de overhand nemen in je leven. Een andere uitleg is, dat je huidige manier van leven niet meer past bij je nieuwe inzichten en persoonlijke groei. Nog een andere uitleg is, de wedergeboorte, nieuwe kansen die naar je toekomen in je leven.

 

 • Een alternatieve uitleg is, de behoefte hebben om oude gewoontes te veranderen. Nog een andere uitleg is dat de vleermuis je een situatie laat ervaren die je blindelings moet volgen of je het nu leuk vind of niet. alsof je in het diepe wordt of bent gegooid en geen weg terug meer kunt vinden.
 • Je wordt uitgedaagd om te luisteren naar je hart, je basis, jezelf en als het ware te vertrouwen op je eigen instinkt- je innerlijke radar- sonar en energie / trilling.

 

 • Als aanvullend alternatief is dat je te maken kunt hebben met het leeglopen van energie, bloedzuigers en negatieve mensen om je heen die je volledig in hun macht hebben en dat je hierover geen controle hebt en/of controle probeert te krijgen - geen energie meer hebben, bloedarmoede of burn-out, stress enzovoorts.
 • De vleermuis weerspiegeld jezelf en je ware gevoel; hoe jij tegen de situatie aankijkt maar het weerspiegeld ook je lichamelijk en geestelijke ervaringen. En als laatste alternatief is de verklaring dat er sprake kan zijn van negatieve energie die om on keer baar is, de dood en de wedergeboorte of het overleiden van geliefdes.

 

 

 

Vlinder

Dromen en visioenen over een vlinder vertelt je over transformatie, verandering, het oude los laten en het nieuwe naar je toe trekken. Als het ware onderga jezelf een soort van transformatie richting een nieuwe manier van denken en nieuwe manier van leven, en aanpak. Een andere uitleg is het vinden van rust en vrede. Een ander uitleg is de behoefte om je aan te passen aan je omgeving.

 

 • Een andere uitleg is, creativiteit, romantiek, plezier en spiritualiteit in je leven. Nog een andere uitleg is, dat de vlinder staat voor reïncarnatie, en wedergeboorte in je leven. Vlinder dromen en visioenen gaan over de verbinding met de hogere energie, het universum en het hogere doel in je leven; je kunt ook denken aan spirituele groei en ontwikkeling en het zien of ervaren van signalen.  

 

 • Dromen en visioenen over het vangen van een vlinder vertellen je over de bewustwording, de behoefte om de natuur naar je toe te halen, evenals transformatie, acceptatie en creativiteit naar je toe halen. Je wilt controle houden over iets dat je moet loslaten. Je ervaart veranderingen die je niet kunt controleren, beheren of afdwingen.

 

 • Dromen en visioenen over een rups die vlinder word vertelt je letterlijk dat je transformeert, veranderd, incarnatie, levensdoel, ziel groei en het los alten van oude ongezonde gewoontes. Het afdoen van je oude huis, je innerlijke persoonlijkheid is veranderd.
 • Je kunt ook denken aan wakker worden uit een rust (winterslaap) periode. Je bent bijna klaar om de vleugels uit te slaan richting dat wat je echt wilt. De transformatie tussen rups en vlinder geeft groei en ontwikkeling aan op persoonlijk gebied en het achter je laten van dat wat was; je gaat je klaar maken voor het onbekende. 

 

 

 

Vogel

Dromen of visioenen over een vogel vertellen je over nieuwe inzichten, berichten, ideeën en mogelijkheden die als geroepen komen. Een andere uitleg is dat je je bewust wordt van het feit dat je vraag om hulp is gehoord. Een andere uitleg is, dat het tijd wordt dat je de vleugels eens uitstrekt, en kijkt waar de wind je brengt. Je moet dus bij een vogel droom of visioen je hart eens geloven, en je ratio opzij zetten om nieuwe kansen en inzichten te krijgen.

 

 • Een vogel is altijd een mooi voorteken ongeacht het soort. Een vogel in je droom of visioen vertelt je ook iets over de manier waarop je anderen benadert; dat kan uit de hoogte en groots zijn, maar wel vanuit een positieve instelling. Een andere uitleg is dat de vogel je komt ondersteunen, als een totemdier en/of vanuit het hiernamaals en dit kan zowel positief als negatief worden ervaren.

 

 • Een dode of stervende vogel in je droom of visioen vertelt je over het ervaren van zorgen voor de komende tijd, mogelijkheden, berichten, en nieuwe inzichten komen niet je kant op. Een andere uitleg is, dat je jezelf bewust bent van het feit dat je geen aandacht schenkt aan je wensen of berichten. Misschien heb je onvoldoende informatie ontvangen om een keuze te maken in het leven. Een alternatieve uitleg is, dat er een einde komt aan negatieve energieën en berichten.

 

 

 • Een vliegende vogel in je droom of visioen vertelt je over berichten, nieuws en mogelijkheden. Een andere uitleg is het vergaren van kennis, inzichten en nieuwe energieën willen ontdekken. Een andere uitleg is, dat het tijd is dat je jezelf bewust wordt van het feit dat je met gemak je vleugels kunt uitstrekten. Een alternatieve uitleg is, dat je moeite hebt om onder de mensen te komen

 

 • Een droom of visioen over een vogel in een kooi vertelt je over het gevoel van beperking, je kunt niet doen wat je wilt doen in het leven. Je hebt het idee dat nieuwe kansen je worden ontnomen. Een andere uitleg is, dat je zit vastgeroest in een oud probleem of emoties. Je blijft steeds maar op dezelfde plek zitten, je ziet geen mogelijkheden. 

 • Dromen of visioenen over een vogel met nest vertellen je over het hart, je gezin en uitbreiding van je familie. Je wordt jezelf bewust van het feit dat je moet luisteren en vertrouwen op je moederinstinct en de behoefte om een nestje te bouwen. Is het vogelnest leeg in een droom of visioen dan vertelt het je over het ervaren van zorgen om je gezin, de angst je geliefde te verliezen en je hart te zijn verloren. Een andere uitleg is, dat je zelf verloren bent, en geen plannen en ideeën meer hebt voor de toekomst. 

 

 

 

Vos

Visioenen en dromen over een vos vertellen je aan de ene kant list, bedrog, iedereen om de tuin te leiden en wantrouwen ervaren. Aan de andere kant is de vos ook slim, doordacht, ondernemend, uitdagend en een waaghals. Je kunt het zien als je tegenstanders te snel af zijn, boven iedereen uitstijgen en meer weten dan de rest en/of iedereen die er bij betrokken is.

 

 • De enige vraag is wat zijn de onderliggende beweegredenen. Doe je het voor jezelf, zodat je er beter van wordt of doe je het uit onzelfzuchtige motieven. De waarom vraag is bij dromen over de vos belangrijk om aan jezelf te stellen. 
 • Een andere uitleg is, dat je je tegenstanders te snel af bent, waardoor er onverwachte deuren voor je opengaan. Je spiegelt of reflecteert jezelf op de vos en bent dan ook zelf het slachtoffer van je eigen gedrag, bedrog en tegenwerkingen, maar ook je ontdekkingen en je ondernemingen. Dit hoeft niet per definitie negatief te zijn het kan ook positief worden ervaren met eventuele een nare bijsmaak. 

 

 • Een droom of visioen over een dode vos vertelt je over een einde aan een moeilijke situatie waarin je het slachtoffer was of slachtoffer voelde. Het kan natuurlijk ook zijn dat je de boosdoener bent, dat je jezelf iets af hebt genomen of niet wilde accepteren. Je spiegelt of reflecteert jezelf op de vos en bent dan ook zelf het slachtoffer van je eigen gedrag, bedrog, motieven, reacties en tegenwerkingen. De dode vos gaat over een einde, bewustwording van het feit dat; en inzichten krijgen die zelfreflectie te weeg brengen. Het is een proces van groei en ontwikkeling en daarbij kunnen dus ongemakken, ervaringen, zelfsabotage de onderliggende oorzaak van zijn. 

 

 

Walrus

Een droom of visioen over een walrus vertelt je over het ervaren van bescherming, veiligheid en het ervaren van geneeskrachtige kansen en mogelijkheden. Een andere uitleg is, het vertoon van je dominantie in een bepaalde situatie of relatie. Je bent zelf altijd de walrus in de droom of visioen omdat je jezelf spiegelt en projecteert op de krachtige en dierlijke eigenschappen van de walrus, dit kan zowel positief als negatief worden ervaren.  

 • De Walrus staat in verbinding met het universum en je spirituele groei en ontwikkeling, het hogere doel.
 • Een andere uitleg is, dat je het gevoel hebt dat je op je hoede moet zijn, je probeert slimmer en bijdehanter te zijn. Een alternatieve uitleg is, dat de walrus staat voor log, lui, tevredenheid, gulzigheid en wel de lusten, maar niet de lasten willen dragen van het leven.

 

 

 

Walvis

Dromen of visioenen over een walvis duiden op eenvoud, kracht, magie, spiritueel zijn, het universum, hiernamaals, gidsen, helpers en voorspoed. Een andere uitleg is dat je moeilijkheden ervaart, je bent ook niet wendbaar en kunt je moeilijk aanpassen. Een ander belangrijke uitleg is dat er sprake is van genezing, of geneeskrachtige verbeteringen, kansen en mogelijkheden.

 

 • Je bent zelf altijd de walvis in de droom of visioen omdat je jezelf spiegelt en projecteert op de krachtige en dierlijke eigenschappen van de walvis, dit kan zowel positief als negatief worden ervaren. De Walvis staat in verbinding met het universum en je spirituele groei en ontwikkeling, het hogere doel. Walvis dromen staan in verbinding met water waardoor de verklaring eigenlijk bijna altijd ook verbonden is met je emoties, gevoelens, de baarmoeder van het leven. 

 

 • Dromen of visioenen over een walvis die je nadert vertellen je, dat je worstelt tussen twee keuzes, obstakels en verplichtingen. Maar ook genezing, magie en geduld hebben want op de juiste tijd komen de mogelijkheden. Een andere uitleg is dat er sprake kan zijn dat je iets financieels of geestelijks bent verloren. Dromen over een walvis kunnen dus ook gaan over angst, diepte, donker, duister en iets wat zwaar aanvoelt, te groot is enzovoorts. 

 

 • Een aanvullende belangrijke uitleg is dat je gebruikt maakt van spiegeling of projectie op de walvis, je bent zelf de persoon die aanvalt, iets verliest of worstelt over beslissingen. Nog een andere uitleg is dat je de krachtige en dierlijke eigenschappen nodig hebt om iets tot een succes te maken, of om iets te overwinnen. Walvis dromen staan in verbinding met water waardoor de verklaring eigenlijk bijna altijd ook verbonden is met je emoties, gevoelens, de baarmoeder van het leven. 

 

  

Wasbeer

Dromen of visioenen over een wasbeer vertellen je over misleiding, diefstal, en valse vriendschappen. Je ervaart tegenslag, vriendschappen, kennissen en geliefden die zich anders voordoen dan ze werkelijkheid zijn. Een andere uitleg is, dat iemand in je omgeving je vertrouwen heeft geschaad, je onderbewuste probeert je te waarschuwen.

 

 

Wesp

Visioenen of dromen over een wesp vertellen je over het ervaren van magie, rust, vruchtbaarheid, en samenwerking in het leven. Een andere uitleg is, het ervaren van kwade gedachten en gevoelens die de overhand nemen. 

 

 • Nog een andere uitleg is angst en gevaar in je leven dat je groter maakt, kleine dingen en kleine stappen kunnen veel betekenen en voorstellen, je bent tevreden met het kleine. Nog een belangrijke uitleg is dat de bij de verbinding met hogere dimensies vertegenwoordigd, hogere trillingen, spirituele verbinding, zielsopdracht enzovoorts. Een alternatieve uitleg is dat de bij het voorjaar/zomer vertegenwoordigd en alle facetten die erbij komen.  

 

 • Dromen of visioenen waarin je wordt gestoken door een wesp vertellen je, dat je jezelf bewust wordt van het feit dat je last hebt van negatieve emoties, problemen en gevoelens die je vooral innerlijk pijn doen. Je ontneemt jezelf iets en ondermijnt je eigen kunnen en vooruitgang.

 

 • Dromen en visioenen waarin je de wesp doodt vertellen je, dat je niet bang bent om vijanden van je af te slaan en op durft te komen voor je rechten. Een andere uitleg is, dat je een deel van je inzicht, en vruchtbaarheid durft te verwijderen zonder dat je voor de gevolgen in staat. Nog een andere uitleg is dat je een einde maakt aan een ongezonde situatie - dood en wedergeboorte. 
 • Een alternatieve uitleg is dat een dode wesp een waarschuwingssignaal is die je bewust mag maken van het feit dat je balans mag houden tussen werk, privé, huis, gezin en natuurlijk geven en nemen etc.  Een alternatieve uitleg is dat de bij het voorjaar/zomer vertegenwoordigd en alle facetten die erbij komen. 

 

 

 

Wolf

Dromen of een visioenen over een wolf vertellen je over veranderingen, mogelijkheden, en kansen die snel op je pad komen. Een andere uitleg is, de overwinning op zowel innerlijke en geestelijke zaken zoals financiële zaken, werk, het hart. Een alternatieve uitleg is, dat de wolf staat voor seksuele remmingen, twijfels over je levensweg, pad en/of je behoeftes.

 

 • Pack, roedel, familie en gezin, gelijkgestemde worden weerspiegeld door de wolf, en het verlangen naar.... Daarnaast kan een wolf ook staan voor eenzaamheid en kracht die je nodig hebt om daar te komen waar je moet zijn. De wolf kan je beste vriend zijn, maar ook je vijand. Daarnaast kan een wolf ook een krachtdier symboliseren die bij je aanwezig is en/of waarmee je een verbinding hebt. 

 

 • Dromen of visioenen over een agressieve of bijtende wolf vertellen je over angst om tegenstanders te hebben en schaamte om jezelf te zijn. Een wolf die aanvalt weerspiegeld je eigen angst, verdriet en eenzaamheid. Maar ook een roep om erkenning, en hulp. Je moet niet vergeten dat de wolf zowel alleen opereert, maar zich ook in groepen prettig kan voelen
 • Een andere uitleg is, dat je innerlijke opgekropte woede, angst, emoties, pijn en verdriet op de wolf projecteert, je bent zelf de persoon die aandacht nodig heeft. Pack, roedel, familie en gezin, gelijkgestemde worden weerspiegeld door de wolf, en het verlangen naar.... Daarnaast kan een wolf ook staan voor eenzaamheid, singel leven en kracht die je nodig hebt om daar te komen waar je moet zijn.   
 • De wolf kan je beste vriend zijn, maar ook je vijand. Ook kan een wolf een krachtdier symboliseren die bij je aanwezig is en/of waarmee je een verbinding hebt. 

 

 • Wolf met pups vertelt je iets over het gezin, groep, pack, roedel, gelijkgestemde en de behoefte naar je vrouwelijke kant. Verzorging en gezin, warmte en genegenheid. Daarnaast moet je de wolvin niet onderschatten want ze laat je als het ware zowel de mannelijke kracht als de vrouwelijke verzorgende eigenschappen zien.
 • Huisje boompje, beestje en alles wat daar bij komt kijken, de vrouwelijke kracht. Het kan de singel moeder of singel vader weerspiegelen maar ook het gezin waarin er balans is tussen alles en iedereen.      
 • Je bent zelf de wolvin en de pups tegelijkertijd. Je bent het nieuwe begin en ook de verzorgende wolf. Het maakt het niet uit of het over kinderen ( gezin) gaat of over een nieuwe carrière. Je staat als het ware aan het begin van iets wat je met heel je hart doet.   

Zalm

Een droom of visioen over een zalm vertelt je over vasthoudendheid, wijsheid en kracht. Je bent in staat om tegenspoed te overwinnen en succesvol te zijn in je leven. Een andere uitleg is, dat je geen moeite hebt om met je gevoelens om te gaan of om ze te uiten.

 

 

 

Zebra

Een droom of visioen over een zebra vertelt je over het vinden van de perfecte balans, harmonie en eenheid, evenals over de aantrekkingskracht tussen tegengestelde karakters of je mannelijke en vrouwelijke eigenschappen. Een alternatieve uitleg is, dat je teveel tijd kunt besteden aan rivalen, obstakels, listen en bedrog of twijfelachtige zaken. Je wilt van denkrichting veranderen en de basis leggen voor een stabieler en vooral rustiger en evenwichtiger leven.

 

 

 

Zeehond

Een zeehond in je droom of visioen vertelt je over het verlangen speelsheid en onschuld te ervaren. Een andere uitleg is, je vermogen om verschillende ideeën en gedachtes te gebruiken. Je wilt alles opnemen en gebruiken in een situatie. Nog een andere uitleg is dat de zeehond vriendschappen, zielsmaatjes, gelijkgestemde reflecteert en de behoefte aan spiritueel groeien en ontwikkelen. 

 

 • Begrip en samenwerking out of the box denken en kijken naar een situatie, maar ook je zielskleuren laten zien, je eigen zielsplekje op eisen, dit kan zowel positief als negatief worden ervaren. Een andere uitleg is, dat je onbewust gebruik maakt van het opslaan van ongewenste eigenschappen om wat onderhuids vet te kweken om jezelf te beschermen tegen invloeden van buitenaf.  

 

 • De zeehond staat in verbinding met het element water en ook met het element aarde waardoor de zeehond ook het tussentijdperk vertegenwoordigt, de overgangsperiode, tussen emoties en bewustwording.
 • De basis opbouwen, met één been op het strand en één been diep verzonken in de stroming van de baarmoeder van het leven. Je kunt ook denken aan helen / genezen en opruimen / schoonmaken verbinding. 

 

 

 

Zeepaardje

Het zeepaardje in je droom of visioen vertelt je over de balans tussen je mannelijke en vrouwelijke energie. Je vindt een goede verstandhouding tussen de man en vrouw waardoor er een balans ontstaat tussen samenwerken en innerlijke vrede.

Een andere uitleg is, de behoefde en het verlangen om wat erotische, of experimentele gevoelens te koesteren in je liefdesleven met een seksuele partner. Een alternatieve uitleg is, dat er sprake kan zijn van een mannelijke energie die een vrouwelijke en verzorgende kant heeft, of zelfs de behoefte om de kinderen en het huishouden te onderhouden.

 

 

 

   

Zwaan

Een zwaan in je droom of visioen is een weerspiegeling van de karkater eigenschappen die je op dit moment nodig hebt in je leven en/of een situatie waarin je zit. De zwaan vertelt je vertelt je over positieve veranderingen in je leven. Het pakken van kansen die op je pad komen.

 • Een andere uitleg is, dat de zwaan staat voor goedheid, zuiverheid, tevredenheid, schoonheid van binnen en van buiten. Een zwaan weerspiegeld het voor altijd, het eeuwige en het niet los laten van partners en patronen. Maar je kunt ook denken aan koppigheid en niet willen veranderen of kunnen veranderen. 

 

 • Dromen en visioenen waarin een zwaan verschijnt gaan over de spirituele verbinding met het hiernamaals, tweelingzielen, zielsmaatjes, je pure en ware zelf enzovoorts. Je kunt ook denken aan het universum en de boodschappen die je mag ontvangen vanuit het hogere. De zwaan is verbonden met je spirituele groei en ontwikkeling, verbinding met dieren en de elementenwezens, maar ook met de element water en lucht. 

 

 • Dromen of visioenen over twee zwanen vertellen je over de liefde, transformatie van een relatie en overwinning op relatieproblemen. Je ervaart het innerlijke huwelijk tussen je mannelijke en vrouwelijk kant. Een andere uitleg is, dat oude vriendschappen of vorige relaties nieuw leven wordt ingeblazen. Zwanen weerspiegelen het voor altijd, het eeuwige en het niet los laten van partners en patronen. Maar je kunt ook denken aan koppigheid en niet willen veranderen of kunnen veranderen.  

 

     

 

Zwijn

Dromen of visioenen over een zwijn vertellen je over viezigheid, gulzigheid, koppigheid of egoïsme waaraan je op dit moment gehoor geeft. Je moet je negatieve karaktereigenschappen onder ogen komen. Een andere uitleg is, dat je graag wroet in andermans of persoonlijke zaken. Een alternatieve uitleg is, dat je gesteld bent op je vrijheid zonder grenzen.