• Blog
  • Slapen
  • Dromen
  • Gratis

Dromen en Visioenen houd zich aan de Covid-19 Richtlijnen van RVM + AVG regels 

 

Dromen en visioenen is geen vervanging van een arts of specialist. Annuleren van een coaching sessie en/of persoonlijk contact in de praktijk, e-mail of via Skype kan met geldig en urgente reden t/m 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Zonder geldige reden en/of urgentie annuleren zorgt ervoor dat er kosten worden berekend. 

 

Dromen & Visioenen geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.  

Wij houden de AVG scherp in de gaten!. U heeft altijd het recht om in te zien welke gegevens wij van u gebruiken en hoe deze genoteerd zijn, u heeft het recht om deze gegevens te wijzigen en aan te laten passen.  

 

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Dromen & Visioenen. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-01-2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. 

 

 

E-mail en mailinglijsten

De website maakt gebruik van Jouwweb die het e-mailverkeer afkomstig van onze website ( bijvoorbeeld bij het gastenboek en contact mogelijkheid). Schrijft u zich voor de nieuwsbrief dan geeft u bewust uw e-mail op; die wij via Laposta als nieuwsbrief verzenden.  Alle bevestigingsmails die  ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Laposta  zal uw naam en emailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘uitschrijf’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen.  Persoonsgegevens worden door Laposta beveiligd opgeslagen. Laposta maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Laposta behoud zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. 

Een email sturen naar dromen en visioenen kan via info@dromen-visioenen.com deze berichten worden na 12 maanden verwijderd in het kader van de regels van het AVG. 

 

Webhosting

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Jouwweb. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Jouwweb heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek -op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Wij houden de AVG scherp in de gaten!. U heeft altijd het recht om in te zien welke gegevens wij van u gebruiken en hoe deze genoteerd zijn, u heeft het recht om deze gegevens te wijzigen en aan te laten passen.   

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres.

In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in een leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. 

 

Wij houden de AVG scherp in de gaten!. U heeft altijd het recht om in te zien welke gegevens wij van u gebruiken en hoe deze genoteerd zijn, u heeft het recht om deze gegevens te wijzigen en aan te laten passen.  

 

 

Cookies 

Dromen & Visioenen  maakt gebruik van Cookies. 

 

 

Google Analytics

Via onze website worden cookies en advertentie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics” dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.  

Wij houden de AVG scherp in de gaten!. U heeft altijd het recht om in te zien welke gegevens wij van u gebruiken en hoe deze genoteerd zijn, u heeft het recht om deze gegevens te wijzigen en aan te laten passen.     

Privacy Statement 06 02 2022
PDF – 8,9 KB 143 downloads